در حال حاضر تفاوت عمده ای بین ایمپلنتهای تولیدی توسط شرکتها وجود ندارد مگر در تعدادی شرکتهای خاص ومادرکه فوت کوزه گری شون هنوز بر ملا نشده مثل بیو هورایزن - زایو - آسترا - آی تی آی - زیمر و ...
پس انتخاب ایمپلنت را به دندانپزشک معتمد خود بسپارید ولی اگر پورشه نمی تونید سوار بشید حداقل به تویوتا پناه ببرید.

 حالا تقسیم بندی ایمپلنتها

کره ای

درجه یک: کره ای هایی که در امریکا و اروپا استفاده می شوند.
درجه دو: جهان سومی قابل استفاده.

آمریکایی و اروپایی

درجه یک : برندهای مادر که در کل دنیا استفاده می شوند.
درجه دو : در اروپا و امریکا تولید می شوند ولی در خود اروپا و امریکا قابل استفاده نمی باشند.
درجه سه: به اسم اروپایی ولی قطعا اروپایی نیستند.

نوشته شده توسط دکتر مهیار بهرامی