بیشتر مردم دچار پوسیدگی دندان باشند، و از وجود این پوسیدگی بی خبر هستند تا زمانیکه درد دندان آغاز شود.

پوسیدگی ملایم دندان هیچ علامت خاصی ایجاد نمی‌کند.

  • درد دندان موقعی سراغ شما می آید که پوسیدگی کاملا پیشرفت کرده و به عصب آسیب رسانده
  • اگر بعد از درد دندان که نشانه پیشرفت پوسیدگی است باز به دندانپزشک مراجعه نکنید بعد از آن دیگر نیازمند درمانهای گران قیمت تر هستید 
  • هیچگاه پوسیدگی که آغاز شده خود به خود پایان نمی یابد
  • وقتی پوسیدگی به عاج دندان برسد دیگر به رشد خود ادامه می دهد

پوسیدگی دندان را جدی بگیرید