علت 76% بوی دهان، مربوط به محیط دهان است که از این میزان عامل اصلی آن زبان و بعد از آن بیماری های لثه ای است و الباقی موارد بوی بد دهان، حاصل بیماریهای سیسمیلک و کمترین علت آن هم  بیماری گوارشی است.

یادآوری می شود که درخانمها در حوالی روز تخمک گذاری بوی بد دهان 4-2 برابر می شود.

برخی بیماریهای با بوی دهانی خاص

  • بوی سولفور: علت دهانی
  • بوی سولفور + بوی شیرین : بیماریهای کبدی
  • بوی سیب فاسد :دیابت
  • بوی ماهی : کم کاری کلیه
  • بوی ماهی از کل بدن : بیماریهای ژنتیکی تری متیل آمین لوری

با انجام درمانهای خاص و رعایت دستورات ما، بعد از یک هفته تا 75% از بوی بد دهان شما کاسته خواهد شد.


نوشته شده توسط دکتر مهیار بهرامی