درمان ریشه (عصب کشی)

 

  • دردهای خود بخودی
  • درد شبانه
  • دندانهای نکروز: دندانی که بعلت پوسیدگی مزمن دچار مرگ داخلی شده و بعد از مدتی که درد دار بودند خاموش و بدون درد هستند و به تستهای کلینیکی پاسخ نمی دهند.
  • دندانهایی که بشدت تخریب شده و نیاز به روکش دارند. (با نظر درمانگر)
  • دندانهایی که بعلت شدت سایش نیاز به بازسازی فضای فکی دارند.
  • دندانهایی که دچار صدمه ناشی از ضربه شده باشند.


نوشته شده توسط دکتر مهیار بهرامی