توصیه جدی به سالمندان: در صورت وجود خون ریزی لثه قرمزی لثه، لقی دندان، تورم لثه، افزايش فاصله بین دندانها ، بو و مزه بد دهان به دندانپزشک مراجعه کنند.

بیماریهای لثه  دارای پیشرفت آهسته و بدون درد مي باشد و به همين دليل متاسفانه اغلب مورد توجه قرار نمي گيرد. هرچند  این بیماری در مراحل اولیه برگشت پذير و قابل درمان است ولي متاسفانه در مراحل پيشرفته تر منجر به لقي شديد دندان ها مي شود.

علت اصلی بیماری های لثه پلاک های میکروبی و جرم هاي دنداني است.

سالمندان عزیز می بایست در صورت وجود خون ریزی لثه، قرمزی لثه، لقی دندان، تورم لثه، فاصله بین دندانها از یکدیگر، بو و مزه بد دهان به دندانپزشک مراجعه کنند.

: از آنجا که امروز با افزایش آگاهی افراد جامعه و نیز توجه به افزایش کیفیت زندگی توسط افراد جامعه مواجه هستیم و این افراد بیشتر تلاش می کنند که دندان طبیعی خود را داشته باشند بنابراین مراقبت از دندان های طبیعی در افراد مسن توسط خودشخص و توجه بیشتر دندانپزشکان به این مهم، اجتناب ناپذیراست.

 افراد مسن که دندان طبیعی خود را دارند حتی المقدور در شبانه روز 2 مرتبه با استفاده از خمیردندان های حاوی فلوراید و مسواک نرم هر مرتبه حداقل 2 دقیقه دندان هایشان را تمیزکنند.

همه افراد به ویژه سالمندان به منظور تمیز نمودن سطوح بین دندانی حتما هر شب ازنخ دندان استفاده کنند چراكه با مسواك اين سطوح قابل تميز كردن نيست.

افراد مسنی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند استعداد بيشتري به عفونت هاي مخاطي از جمله بیماری های قارچی را دارند.

برای کاهش عفونت های فرصت طلب توجه به رعایت بهداشت فردی دهان و تمیزنگه داشتن سطوح داخلي و خارجي، پروتزهای دندانی، خارج کردن پروتزهای دندانی در طول شب و هنگام استراحت توصیه می شود.