دهان شویه سدیم فلورید محافظ قوی دندانهاست

استفاده از دهانشویه سدیم فلورید باعث استحکام دندانها و افزایش سلامت دهان و دندان می شود که توصیه می شود در کنار مسواک زدن، این دهانشویه نیز استفاده شود.

 قبل از استفاده از دهانشویه باید دندانهای خود را مسواک کرد تا سطح دندان عاری از پلاک میکروبی شده و جذب فلوراید بیشتر و بهتر انجام شود

نحوه استفاده از دهانشویه بسیار مهم است بطوری که باید حدود 5 سی سی از آن را داخل دهان ریخت و از قورت دادن آن خودداری کرد. همچنین لازم است نیم ساعت پس از استفاده از آن از خوردن و آشامیدن خودداری کرد.

حداقل هفته ای یک بار از دهانشویه استفاده کنند و بطور منظم هر وعده غذایی مسواک بزنند.