1- حساسیت به سرما و گرما:

یا پوسیدگی داریم یا ترمیم قدیمی افتاده یا سطح ریشه بعلت سایش یا تحلیل لثه اکسپوز شده است.

2- حساست بعد از انجام ترمیم:

بین چند روز تا چند هفته برطرف خواهد شد

3- درد تیز در حین جویدن:

پوسیدگی - افتادن ترمیم - ترک دندانی

4- درد گنگ بعد از خوردن غذا:

عفونت دندانی که احتمال درمان ریشه وجود دارد.

5- درد مداوم:

عفونت دندانی که نیاز به درمان ریشه وجود دارد.

6- درد گنگ و پخش بین تعداد زیادی از دندانها بخصوص در صبح ها:

علامت دندان قروچه شبانه بودن و نیاز به سخات نایت گارد و اصلاح اکلوژن دارد.

 نوشته شده توسط دکتر مهیار بهرامی