فایبروتومی (Fiberotomy)  یا در واژه کامل تر آن Circumferential Supracrestal Fiberotomy یک جراحی است که بعد از اتمام درمان ارتودنسی جهت کاهش بازگشت دندانها به حالت اول توصیه می شود.

هر چند مقالات متعدد تاثیر این جراحی در درازمدت را ناچیز ذکر کرده اند، اما طبق مطالعات

1) بیشتر در دندانهای ارتودنسی شده فک بالا و

2) دندانهایی که چرخیده بودند و درمان شده اند موثر است.

ولی کلا در درازمدت خیلی فرقی نداره که انجام بدیم یا نه پس : توصیه به انجام توسط همکاران صرفا جهت تحمیل هزینه بوده ... و حتی در بسیاری افراد، با انجام آن مدتی بعد ،دندانها به جای اول خود برگشته اند.

لذا لطفا  ادارات دولتی تحت پوشش بیمه ،تحمیل  این جراحی به بیمار را نهایت در سازمان مورد نظر مورد بررسی قرار دهند تا حقی از حق الناس و بیت المال ضایع نشود.

نوشته شده توسط دکتر مهیار بهرامی