کامپوزیت همان ونیر کامپوزیتی و لمینت دندان همان لمینت سرامیکی میباشد.این روش ها در دندانپزشکی زیبایی برای اصلاح فرم دندان ها، برطرف کردن بد رنگی دندان و اصلاح طرح لبخند به کار می روند. تفاوت کامپوزیت و لمینیت در جنس آن ها و مراحل ساختشان می باشد.

 عمده تفاوت کامپوزیت و لمینت دندان در زمان انجام آن است:

درلمینت سرامیکی دندان تراش داده میشود قالبگیری و فرم نهایی حدود دو تا سه هفته توسط دندانپزشک ایجاد می شود ولی در کامپوزیت در همان جلسه فرم دادن توسط دندانپزشک انجام میشود و نیازی به تراش نیست

احتمال تغییر رنگ درکامپوزیت بیشتر است

البته با پولیش هر شش ماه یکبار این مشکل متر میشود،لمینت ظاهر شفافی دارد و درخشنده تر از کامپوزیت می شود و دندان طبیعی تری به شما میدهد.

اما کامپوزیت زیبایی بیشتری نسبت به لمینت سرامیکی دارد و لبخند زیباتری به شما می دهد.

مقاومت لمینت سرامیکی بیشتر است

کامپوزیت شکننده تر از لمینت سرامیکی است با اینکه لیمنت ضخامت کمتری دارد 

کامپوزیت حالت شکنندگی بیشتری دارد

 هزینه کامپوزیت نسبت به لمینت کمتر میباشد

کامپوزیت می تواند انواع بدشکلی ها، بدرنگی ها، ترک های دندانی، لب پریدگی دندان، به هم ریختگی های دندانی خفیف تا متوسط، فواصل باز بین دندانی و شکستگی های دندانی را درمان کند. لمینت سرامیکی می تواند انواع نامرتبی ها، بدرنگی، دندان های بد شکل، کوتاهی و بلندی، فاصله های بین دندانی، شکستگی های دندانی، به هم ریختگی و شکل نامناسب دندان های ریز را درمان کند.