آموزش مسواک زدن در کودکان

تا زمانی که کودکانتان به تنهایی قادر به  بستن بند کفششان نیستند، مطمئن باشید بدون کمک شما نیز قادر به تا زمانی که کودکانتان به تنهایی قادر به  بستن بند کفششان نیستند،
مطمئن باشید بدون کمک شما نیز قادر به مسواک زدن درست نیز نخواهند بود.
اگر فرزند کوچکی دارید، بدون شک تا کنون درباره نحوه مسواک زدن درست  یا مراقبت از دندان های وی سئوالاتی برایتان پیش آمده است و یا شاید هنگام مسواک زدن کودکتان با مشکلاتی مواجه شده اید که دوست دارید راه حل را بیابید. برای مثال مادری از اینکه کودک خردسالش اجازه مسواک زدن به وی را نمی داد شاکی بود. وی می گفت کودک من هنگام مسواک زدن سرش را شدید تکان می دهد طوری که وی دیگر قادر به ادامه مسواک زدن نمی باشد. به عبارتی می توان گفت کودک با این رفتار مخالفت خود را نشان می دهد. ولی مطمئن باشید، کودک شما خیلی زود متوجه این موضوع خواهد شد که مخالفت بی معنی است و شما کماکان به مسواک زدن دندان های وی ادامه خواهید داد. با گذشت زمان، کودک شما به این روند عادت کرده و کم کم اصرار ها مبنی بر اینجام اینکار توسط خودش شروع خواهد شد، ولی کودک شما به تنهایی قادر به انجام درست این کار نخواهد بود.
برای تشویق بیشتر کودکتان می توانید با آنها به زبان خودشان معامله کنید. برای مثال" تو می تونی مسواک بزنی ولی یه شرطی داره، اونم اینکه منم کمکت کنم  و یا " می تونی مسواک بزنی به شرطی که آخرش خودم ادامه بدم و تو دخالت نکنی. قبوله؟ اگه قبول نمیکنی خودم مسواک بزنم؟"
کودک شما حتما این شروط را قبول خواهد کرد چون دوست دارد حداقل مداخله را در مسواک زدن دندان هایش داشته باشد. با این مداخله اندک کودک شما با نحوه درست مسواک زدن آشنا می شود. البته وی با نحوه درست مذاکره کردن نیز آشنا خواهد شد.
این کشمکش ها تا 4 سالگی کودک شما ادامه خواهد داشت، ولی اصرار های وی برای تنهایی مسواک زدن در این سن شدت خواهد گرفت. وی با کمک شما برای مسواک زدن به شدت مخالفت خواهد کرد. "من دیگه بزرگ شدم و به تنهایی می تونم مسواک بزنم. دیگه به کمک شما نیاز ندارنم" این نحوه صحبت کردن برای متقاعد کردن شما کماکان ادامه خواهد داشت. درست است که وی بزرگ شده است، ولی قطعا برای اینکه بتواندبه تنهایی این کار را به درستی انجام دهد به اندازه کافی بزرگ نیست.
به عبارتی می توان گفت تا زمانی که کودکانتان به تنهایی قادر به بستن بند کفششان نباشند، به تنهایی نیز قادربه مسواک زدن درست نخواهند بود زیرا دستان آنها مهارت و قدرت کافی برای تمیز کردن سطح دندان هایشان را ندارد. اگر کودکانتان در سنین پایین به تنهایی مسواک زدن را آغاز کنند، به زودی مجبور خواهید شد برای ترمیم دندان های آنها به  دندان پزشک مراجعه کنید.
دفعه بعد وقتی کودکتان با کمک شما برای مسواک زدن مخالفت کرد، می توانید به راحتی مثال بند کفش را مثال بزنید. البته ناگفته نماند کودکتان بعد از آن سعی خود برای بستن بند کفش هایش را چند برابر خواهد کرد تا به زودی بتواند به تنهایی مسواک بزند.