• ایمپلنت با با روکش سوئیسی و آمریکایی : از دو میلیون تومان
  • ترمیم دندان : از 150 هزار تومان 
  • عصب کشی : از 250 هزار تومان
  • جراحی دندان عقل: 250 هزار تومان
  • کشیدن دندان:50 هزار تومان
  • روکش - بریج :300 هزار تومان
  • دندان مصنوعی برای هرفک : از یک میلیون تومان
  • جراحی افزایش طول تاج:از 400 هزار تومان
  • ارتودنسی هر فک: از دو میلیون تومان

این تعرفه ها قیمت پایه میباشد لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با مطب تماس بگیرید.