ترمیمی و زیبایی دندانپزشکی مدرن راه های فراوانی را پیش روی ما می گذارد که دندان های شما را به طبیعی ترین شکل ممکن ترمیم کند. پر کردگی های هماهنگ ، سفید کردن و روکش دندانها از جمله این موارد میباشند. دندانپزشکی ترمیمی یکی از شاخه های علمی و هنری دندانپزشکی است که شامل تشخیص و درمان ضایعات و پوسیدگی سطوح دندانی اصلاح شکل و رنگ...


ترمیمی و زیبایی دندانپزشکی مدرن راه های فراوانی را پیش روی ما می گذارد که دندان های شما را به طبیعی ترین شکل ممکن ترمیم کند. پر کردگی های هماهنگ ، سفید کردن و روکش دندانها از جمله این موارد میباشند. دندانپزشکی ترمیمی یکی از شاخه های علمی و هنری دندانپزشکی است که شامل تشخیص و درمان ضایعات و پوسیدگی سطوح دندانی اصلاح شکل و رنگ دندانهای جلو و ترمیم شکستگی و بستن فضای بین دندانی اینله و انله و روکش فایبر و اصلاح طرح لبخند می باشد.

 کامپوزیت ونیر

بلیچینگ دندان (سفید کردن دندانها)

لمینیت  (لمینیت سرامیکی)

اصلاح طرح لبخند