۲۰% تخفیف ایمپلنت - ویژه تابستان ۹۷
کلینیک دکتر بهرامی قیطریه
ادامه مطلب...

جشنواره تابستانه

۲۰% تخفیف ایمپلنت - ویژه تابستان ۹۷

 تخفیف ایمپلنت
ادامه مطلب...

30% تخفیف ایمپلنت

(پایان یافت) ویزیت رایگان در کلینیک دکتر بهرامی

تخفیف خدمات زیبایی دندانپزشکی
ادامه مطلب...

50% تخفیف خدمات زیبایی ویژه پائیز

(پایان یافت) تخفیف خدمات زیبایی دندانپزشکی

کلینیک دکتر بهرامی قیطریه
ادامه مطلب...

جشنواره بهاره!

(پایان یافت) روکش دندان، جرم گیری، بلیچینگ، ایمپلنت

پاسخ صوتی به سوالات دندانپزشکی
ادامه مطلب...

پاسخ صوتی به سوالات شما در وبسایت کلنیک

(پایان یافت) کلینیک دندانپزشکی دکتر بهرامی

تخفیف ویژه دانشجویان
ادامه مطلب...

20% تخفیف ویژه دانشجویان

(پایان یافت) دکتر مهیار بهرامی - جراح لثه و ایمپلنتولوژیست

تخفیف ویژه فرهنگیان
ادامه مطلب...

جشنواره ویژه تا پایان سال96

(پایان یافت) تخفیف ویژه کلیه خدمات دندانپزشکی

تخفیف کلیه خدمات درمانی دندانپزشکی
ادامه مطلب...

30% تخفیف کلیه خدمات درمانی ویژه پائیز

(پایان یافت) تخفیف کلیه خدمات درمانی دندانپزشکی

تخفیف ایمپلنت
ادامه مطلب...

50% تخفیف ایمپلنت بمناسبت روز پزشک

(پایان یافت) تخفیف ایمپلنت بمانسبت روز پزشک